• name   game   shame   same   blame   tame   frame   flame   tame   gate   crate

   

  date   Kate   mate   fate   plate   bake   cake   snake   lake   wake  brake   shake

   

  rake   fake   shade   made   fade   grade   made   spade   race   face   lace  place

   

  cape   tape   shape   cage   wage   rage   Jane   vane   lane   cane   mane  pane